Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Nhac Cach Mang forum _ Chia sẻ nhạc _ T́m bài Hát Nhớ Em Yêu dân ca Hmong

Posted by: nathan_van_nguyen Mar 26 2018, 06:41 PM

Có một bài dân ca Hmong do nghệ sỹ Kiều Hưng hay Phan Huấn hát trên sóng ĐTNVN những năm trước không biết c̣n quư Bà Quư Ông nào nhớ không ?
A Chiều ,ḷng anh nhớ gọi em . Mái !
Chiều , ḱa tiếng sáo gọi em lưng đồi.
Vầng trăng lên sáng rồi , bừng lên núi
Nhớ người yêu,ḷng anh buồn
Buồn ăn chẳng no ḷng
Ḱa tiếng sáo gọi em ơi Mái !

Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services