Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Nhac Cach Mang forum _ Ca sĩ _ Chc mừng nghệ sỹ Văn Hanh , Trần Thị Tuyết ,Phan Huấn

Posted by: zonzon507 Jan 10 2016, 07:45 PM


Nhiệt liệt Chc mừng nghệ sỹ Văn Hanh , Phan Huấn được nh nước phong tặng danh hiệu NSUT , v NS Trần Thị Tuyết danh hiệu NSND.
NS Văn Hanh với hai bi "Tnh trong l thiếp" (1958) v "Dng Sng"(1959) đ ghi đậm nỗi đau đất nước bị chia cắt.
Bi "Tiếng ht giữa rừng hoa ban" được xem l hit của đầu năm 60's.

Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services