Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Nhac Cach Mang forum _ Nhạc sĩ _ Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Posted by: zonzon507 Jun 29 2015, 03:52 PM

V cng thương tiếc Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu .

Nhạc sĩ "Bng cy Kơnia" qua đời lc 10h15 sng 29/6 sau một đm hn m su, thọ 91 tuổi.

Tuần trước b c ruột ti qua thăm cụ th Cụ đi miền Trung nghỉ.i đột ngột qu.

ZZ

Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services